Profil spoločnosti

Založeniu spoločnosti ProNotio Consulting, s.r.o., predchádzali niekoľkoročné individuálne skúsenosti jej zakladateľov. Našou filozofiou je byť spoľahlivým partnerom pre každého klienta s ktorým spolupracujeme a poskytnúť mu s odbornou starostlivosťou nielen objednanú službu, ale i pridanú hodnotu v podobe nadštandardných vzťahov a individuálny prístup. Našu prácu staviame na hodnotách, akými sú

  • profesionalita
  • skúsenosti z praxe
  • precízna príprava
  • ľudský prístup
  • diskrétnosť

 Na čo sa zameriavame:

Zameriavame sa na komplexné poskytovanie služieb v oblasti riadenia a zvyšovania efektivity a produktivity zamestnancov, rozvoja ľudských zdrojov a manažérskeho poradenstva. Trendom súčasnosti je rast prostredníctvom zvyšovania efektivity a kvality, znižovanie nákladov, manažment vedomostí a zručností. Preto je riadenie kvality a efektivity, ich kontinuálne zlepšovanie, a rozvoj vedomostí a zručností devízou každej firmy. Práca na neustálom zvyšovaní efektivity a podpora profesionálneho rastu zamestnancov sa stáva prioritou aj pre zamestnávateľov, pretože len efektívne fungujúca spoločnosť s kvalitnými zamestnancami má potenciál uspieť v dnešnom náročnom trhovom prostredí.

Naše služby klientom „šijeme na mieru“ tak, aby sme sa zamerali na rozvoj v oblastiach, ktoré boli identifikované ako rozvojové manažmentom podniku alebo po realizovaní vhodného merania. Musia byť v súlade s očakávaniami spoločnosti, jej hodnotami a víziou.

Našou silnou stránkou je prepojenie teórie a praxe - prostredníctvom odborníkov a konzultantov z praxe v biznis prostredí i prostredí verejnej a štátnej správy. Sme tu pre vás ako vaši konzultanti, poradcovia, tréneri, alebo partneri.


Partneri:  autodoplnky  tuning  rezervačný systém  objednávkový systém  pneu  pneumatiky  najlacnejšie pneu  najlacnejšie pneumatiky  vedenie účtovníctva  daňové poradenstvo  fakturácia  faktura online  dochádzkový systém  evidencia dochádzky  vymáhanie pohľadávok  pohľadávky  na bicykel  shimano  programovanie